افطار 20

مبلغ جمع شده: ‫375 میلیون ﷼‬

مبلغ هدف: ‫375 میلیون ﷼‬

تعداد افطاری اهدا شده: 25000 عدد

%100
انتخاب روش پرداخت
اطلاعات شخصی

مجموع کمک مالی: ‫15,000﷼‬