کمپین « عیدی من »

مبلغ هدف: ‫100 میلیون تومان‬

هدیه هر دست لباس : 120,000 تومان

لباس اهدا شده : 0 دست لباس

تعداد عیدی باقی‌مانده : 10,000 دست لباس

%0.12
تومان
انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربری

جمع: ‫120,000تومان‬