چهارمین دوره اجرای کمپین «کوله‌پشتی مهر + روپوش مدرسه» سال 1398

مبلغ هدف: ‫1.68 میلیارد تومان‬

قیمت هر بسته حمایتی : 140,000 تومان

تعداد «کوله‌پشتی + روپوش مدرسه» اهدا شده : 12,000 بسته

%100
تومان

Custom Amount

انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربری

جمع: ‫1,000تومان‬