کمپین کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه

مبلغ هدف: ‫1.68 میلیارد تومان‬

قیمت هر کوله پشتی : 140,000 تومان

تعداد کوله پشتی مهر اهدا شده : 12,000 عدد

تعداد کوله پشتی مهر باقی مانده : 0 عدد

%100
تومان
انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربر

جمع مبلغ: ‫1,000تومان‬