کمپین کوله‌پشتی مهر + روپوش مدرسه

مبلغ جمع شده: ‫0﷼‬

مبلغ هدف: ‫16.8 میلیارد ﷼‬

%0
انتخاب روش پرداخت
اطلاعات شخصی

مجموع کمک مالی: ‫1,400,000﷼‬