دومین دوره اجرای کمپین « عیدی من » سال 1397

مبلغ هدف: ‫426.9 میلیون تومان‬

قیمت هر دست لباس : 100,000 تومان

تعداد لباس های اهدا شده : 4,269 دست

تعداد دست لباس باقی مانده : 0 دست

%100
تومان
انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربری

جمع: ‫1,000تومان‬