عیدی من

عیدی من

مبلغ هدف: ‫426.9 millionتومان‬

قیمت هر دست لباس : 100,000 تومان

تعداد لباس های اهدا شده : 0 دست

تعداد دست لباس باقی مانده : 4,269 دست

%100
تومان
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: ‫1,000تومان‬