عیدی من

عیدی من

مبلغ هدف: ‫426.9 میلیون تومان‬

قیمت هر دست لباس : 100,000 تومان

تعداد لباس های اهدا شده : 4,269 دست

تعداد دست لباس باقی مانده : 0 دست

%100
تومان
انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربر

جمع مبلغ: ‫1,000تومان‬