ششمین دوره اجرای طرح《افطار 20 》

مبلغ هدف: ‫900 میلیون تومان‬

هدیه هر بسته : 180,000 تومان

تعداد بسته اهدا شده : 2,521

میزان بسته‌های تعهد شده : 2,479

%50.41
تومان
انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربری

جمع: ‫180,000تومان‬