افطار 20

مبلغ هدف: ‫375 millionتومان‬

قیمت هر بسته افطار : 15,000 تومان

تعداد بسته افطار اهدا شده : 0 عدد

تعداد بسته افطار باقی مانده : 25,000 عدد

%100
تومان
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: ‫1,000تومان‬