پنجمین دوره اجرای « طرح افطار 20 »- رمضان 1398

مبلغ هدف: ‫375 میلیون تومان‬

قیمت هر بسته افطار : 15,000 تومان

تعداد بسته افطار اهدا شده : 25,000 عدد

تعداد بسته افطار باقی مانده : 0 عدد

%100
تومان

Custom Amount

انتخاب درگاه پرداخت
اطلاعات کاربری

جمع: ‫1,000تومان‬