طرح تولید حین آموزش

« طرح تولید حین آموزش » که جامعه یاوری فرهنگی در مناطق محروم اجرا می‌کند، نه تنها دانش‌آموزان را در معرض یادگیری یه حرفه و فن قرار می‌دهد، بلکه یک منبع درآمد برایشان به‌وجود می‌آورد که کمک خرج خانواده باشند و مجبور نباشند در این خشکسالی و هزار و یک مشکل معیشتی هزینه تحصیلشان را پرداخت کنند …

این طرح با نام « تولید حین آموزش » طی ۴ سال گذشته در استان‌های کم‌برخوردار کشور اجرا شده و در سال ۱۳۹۴ به عنوان برترین طرح فنی و حرفه‌ایی کشور انتخاب شده است.

هنرستان تلاشگران شهرستان بیرجند با دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه یا همان در اصطلاح معمول، دانش‌آموزان استثنایی، اینجا بچه‌ها نجاری و درودگری و كارهای فنی یاد می‌گیرند.
مهارت‌هایی كه بعدا قرار است به كارشان بیاید و از آنها كسب درآمد كنند.
اما شرایطشان طوری است كه جامعه،‌ چندان اعتمادی به سپردن سفارش و استخدام آنها نمی‌كند و هر چقدر هم كه توانایی خودشان را ثابت كنند، باز هم وضعیت راحتی برای پیدا كردن كار در انتظارشان نیست.
آن هم در شرایطی كه به گفته مردم، بیكاری در شهر و روستا بیداد می‌كند.