یاری‌رسانی به هموطنان سیل دیده سیستان و بلوچستان

زمستان سال 1398 در《سیستان و بلوچستان》 سیل آمد و دار و ندار عزیزان محروم این منطقه را بلعید و ویرانی‌های زیادی را به جا گذاشت.
این حجم آب در مناطق مختلف این استان روستا‌ها را در محاصره گرفته و باخبریم که منطقه کنارک و زرآباد زیرآب هستند و جا‌هایی که در محاصره سیل نیستند نیز راه‌های ارتباطی آنها قطع شده است.

بر اساس وظیفه ذاتی خود به دنبال راهکارهای مناسب برای کمک‌رسانی به این عزیزان بودیم که کمپین 《یاری‌رسانی به سیل دیدگان سیستان و بلوچستان 》 را برگزار کردیم.