شماره طرح 

نوع طرح

نام طرح 

بانی

استان 

منطقه 

روستا 

117

انجمن

انجمن خوشنویسان 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان جنوبی

بیرجند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.