انسداد مبادی بی سوادی

۲۱۷۶ دانش آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه رفتند

مدرسه دیگر آرزو نیست

در یکی دو دهه گذشته دسترسی به تحصیل برای کودکان ایرانی راحت تر شده و حالا آمارهای وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که تنها سه و نیم میلیون از افراد ایرانی زیر ۵۰سال بی سواد هستند. با این حال آمارهای همین وزارتخانه حکایت از آن دارد که بر خلاف انتظار، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی به دلیل دسترسی نداشتن به مدرسه یا فقر و مشکلات مالی هیچ وقت مدرسه نرفته و یا در میانه مسیر ترک تحصیل کرده اند.

به همین دلیل هم بود که طرح «انسداد مبادی بی سوادی» برای اولین بار در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ از سوی وزارت آموزش و پرورش و در استان خراسان جنوبی به عنوان پایلوت به اجرا درآمد تا کودکان ۶تا ۱۰سال بازمانده از تحصیل به مدرسه فرستاده شوند. جامعه یاوری فرهنگی هم به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در این استان وارد عمل شد و تلاش کرد تا پوشش تحصیلی ۵۵/۹۸% از کودکان استان را به ۱۰۰% برساند.

۲۱۷۶ کودک باقی مانده در این استان هم که ۱٫۴۵درصد از جمعیت کودکان سن مدرسه خراسان جنوبی را تشکیل می دهند، امسال سر کلاس های درس نشستند تا در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ برای اولین بار در خراسان جنوبی هیچ کودکی به دلیل فقر مالی از تحصیل باز نماند.

این طرح یک شعار کلیدی داشت: «آجر و ملات کافی است. کشور ما بیشتر از مدرسه به ساختن انسان نیاز دارد.»