تجهیز مدارس به کتابخانه

اگر می خواهیم آموزش و پرورش پیشرفته داشته باشیم و اگر می خواهیم نظامی پویا را در آموزش و پرورش فرزندانمان بنا بگذاریم که متناسب با دنیای در حال توسعه امروز باشد، باید نقش ویژه کتابخانه را در مدرسه مورد بازبینی قرار دهیم و دقیق تر اینکه فرصت دسترسی و استفاده از کتابخانه به عنوان یک ابزار موثر آموزشی در کنار نظام معلم محور (کلاس محور) – را برای دانش آموزان فراهم آوریم.

در همین راستا جامعه یاوری فرهنگی تصمیم دارد تا ایجاد و یا تجهیز کتابخانه های مدارسی که تا کنون با همت خیرین عزیز ساخته است را در دستور کار خود قرار دهد.

آیا مایلید در اجرای این طرح با ما همراه شوید؟

بسیار ساده است! اگر قبلا در همکاری با جامعه یاوری فرهنگی مدرسه ای ساخته اید پیشنهاد می کنیم تا ساخت کتابخانه را در مدارس یا خوابگاه‌های خود شروع کنید. تصمیم بگیرید. تصمیم بگیرید و الباقی کارها را به ما بسپارید.

کتاب های دست دوم؟

در این طرح بین استفاده از کتاب های نو و یا کارکرده هیچ تفاوتی وجود ندارد. آنچه که مهم است تایید کیفیت کتاب از نظر محتوا (که توسط کارشناسان کتاب کودک و موسسات متخصص در این حوزه انجام می شود) و تناسب آن با سن کودکان و دانش آموزان مخاطب آن کتابخانه می باشد.

صاحبنظران معتقدند که کتابخانه و مدرسه مکمل یکدیگرند و فراگیری در مدرسه بدون کتابخانه کار دشواری است.

هزینه اجرای طرح

هزینه اجرای این طرح در مدرسه با توجه به پارامترهایی مانند: تعداد دانش آموزان، مقطع تحصیلی دانش آموزان، زیر ساخت های موجود در محل مدرسه و … متفاوت خواهد بود. در جلسات حضوری بررسی هر طرح می توان هزینه آن طرح (شامل: کتاب، وسایل جانبی، استقرار و آموزش) را مورد بررسی و محاسبه قرار داد.

تصمیم به ایجاد کتابخانه به صورت کلاسی و یا مرکزی نیز می تواند بر مجموع هزینه های لازم تاثیر گذار باشد.

کتاب کاغذی؟ کتاب الکترونیکی؟

در مقاطع دبستان و راهنمایی کارشناسان استفاده از کتاب های کاغذی را بیشتر توصیه می نمایند. این امر به دلیل مشکلات دسترسی به تکنولوژی (کامپیوتر – اینترنت) در مناطق کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا می کند. اما در مقاطع دبیرستان و در خوابگاهها فرض بر تجهیز کتابخانه به کامپیوتر، چاپگر و اتصال مناسب به اینترنت می باشد.

در این صورت فرصت و امکان استفاده از کتاب های الکترونیکی دسترسی به منابع عظیم مطالعاتی در محیط وب و به کار گیری نرم افزار های چندرسانه ای نیز فراهم خواهد شد. در صورت تجهیز کتابخانه به اینترنت پر سرعت، می توان با جلب حمایت کتابخانه های عمومی و تخصصی در محیط وب ،دانش آموزان را از این خدمت بهره مند ساخت.

اهداف این طرح چیست؟

1.ایجاد دسترسی به کتابهای با کیفیت مناسب برای دانش آموزان به عنوان مراجع درسی و کمک درسی .

2.گسترش فرهنگ کتابخوانی و ایجاد عادت مطالعه در میان دانش آموزان و خانواده های آن ها .

3.بهره گیری خلاق از اطلاعات برای دانش افزایی، درک بهتر، پرورش نیروی تخیل و سرگرمی در دانش آموزان.

4.اشاعه اندیشه آزادی فکر و دستیابی به اطلاعات برای پرورش شهروندان مسئول و مشارکت آنها در جامعه.