ساختار سازمانی

از مهر ماه سال 1398 جامعه یاوری فرهنگی تحت مدیریت و نظارت هیات مدیره جدید با ریاست « آقای مهندس همایون حاجی‌خانی » به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در ادامه اطلاعات مربوط به سمت اعضای هیات مدیره جدید جامعه یاوری فرهنگی را مشاهده می‌فرمایید.