اهداف و چشم اندازها

اهداف

جامعه یاوَری فرهنگی، سازمانی نظام مند و غیرانتفاعی است که با تکیه بر خرد جمعی، توان خود را برای ارتقای کیفیت آموزشی فرزندان این کشور و ایجاد آینده ای روشن برای آنها صرف می کند.

هدف جامعه یاوَری فرهنگی این است که هیچ کودکی به خاطر فقر مادی از تعلیم و تربیت باز نماند و فرصت های برابر برای دستیابی به تحصیل و دانش افزایی برای همه کودکان و نوجوانان وجود داشته باشد چرا که به اعتقاد ما، جهل ستیزی و دانش گستری تنها راه نجات از فقر و محرومیت های فرهنگی است.

در این راه، جامعه یاوَری فرهنگی مدرسه سازی را نقطه پایان ماموریت خود تلقی نمی کند. همراهی با دانش آموزان مدارس در قالب ارسال کمک های غیرنقدی مانند لوازم تحریر، کتاب های کمک آموزشی و آموزشی، لباس، و اعطای کمک های نقدی مانند کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت و بورسیه کردن دانش آموزان با استعداد از جمله روش هایی است که ما را به دانش آموزان مدارس ساخته شده نزدیک تر نگاه می دارد.

یاوَری همچنین از طریق فعالیت های مدرسه یاری و مدرسه داری سعی در بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان، توانمندسازی آنها و ارتقای مهارت های حرفه ای مربیان و معلمان سراسر کشور دارد.

ahdaf5

به طور خلاصه باید گفت که فعالیت های جامعه یاوَری به جز ساخت مدرسه در مناطق محروم، در زمینه های زیر تعریف می شود:

  • ایجاد فضای آموزشی و جانبی مرتبط با آن در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم و نیازمند.
  • ایجاد فضاها و تجهیزات آموزشی ویژه کودکان استثنایی.
  • ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان مناطق محروم با ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری مثل کتابخانه، فرهنگسرا، هنرستان، هنرکده، نمایشگاه و فعالیت های مرتبط با آنها.
  • احداث و تجهیز مجتمع های ورزشی و سالن های چند منظوره و…
  • تهیه و تجهیزات امکانات مورد نیاز مدارس و آموزشگاه ها و هنرکده ها در مناطق محروم.
  • ایجاد و راه اندازی مراکز کارآفرینی با هدف اشتغال به کار نیازمندان به ویژه دانش آموزان فارغ التحصیل و خانواده های بی سرپرست.
  • احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات درمانی رایگان به نیازمندان از طریق جلب همکاری پزشکان و متخصصان نیکوکار.
  • جلب همکاری سایر موسسات فرهنگی با هدف گسترش امور آموزشی.
  • هرگونه فعالیت عام المنفعه غیرانتفاعی در چهار چوب اهداف و برنامه های جامعه یاوَری فرهنگی.

Tarhe 400-Pazard-Yekdaghighe-Masoud Mahootchian O3P0060 002