حامیان ما

ما باید به این اعتقاد برسیم که این خود ما هستیم که می‌توانیم به همه کمک کنیم و ایمان داشته باشیم که هر فعالیت و تلاش مثبت و خیر خواهانه‌ای خواسته و یا ناخواسته به جامعه و خودِ ما باز می‌گردد.

حامیان یکی از بزرگترین سرمایه‌های ما هستند که با همکاری و حمایت‌های خود به یاوَری، یاری‌رسان دانش‌آموزان کم برخوردار میهن عزیزمان هستند.

 

 " برای محقق کردن آرزوهای کودکان‌مان در مناطق محروم، به ما بپیوندید "