ارتباط با ما

 

نشانی دفتر: تهران، خیابان دکتر شریعتی، جنب شهرداری منطقه ۳، خیابان کوشا، میدان جوانان، پلاک ۵

شماره دفتر:  02126402611 – 0212640261002126402609 – 021264026080212640260702126402606

شماره فکس: 22229577 (021)

کد پستی: 1544846811

روابط عمومی: 0938351591309227181733