کمپین‌های درحال اجرا

زمان باقی مانده تا پایان کمپین

سومین دوره اجرای کمپین تغذیه، تحصیل، تندرستی

کمک هزینه تامین سلامت، بهداشت و تغذیه دانش آموزان مدارس شبانه روزی استان های کم برخوردار
مدارس شبانه روزی به مثابه خانه دوم دانش آموزان، نیازمند امکاناتی است که کمیت و کیفیت آن بی شک در روند تحصیل آنها موثر است، اما امکانات خوابگاه های دانش آموزی در اغلب نقاط کشور بسیار کم و ناچیز است.
با پرداخت تنها 10/000 تومان به ازای هر روز می‌توانید حامی یک دانش آموز در خوابگاه‌ها بوده و در تامین نیازهای اولیه سلامت، بهداشت و تغذیه، او را یاری نمایید.

 
 
میخواهم به این کمپین کمک کنم