خوابگاه

 


شماره طرح 


نوع طرح


نام طرح 


بانی


استان 


منطقه 


روستا 


61


خوابگاه


خوابگاه دخترانه افسانه دبیری


خانواده دکتر کرباسی زاده 


خراسان جنوبی


بیرجند


مهموئی


64


خوابگاه


خوابگاه دخترانه کامیارکرباسی زاده 


خانواده دکتر کرباسی زاده 


خراسان جنوبی


بیرجند


اکبرآباد


66


خوابگاه


خوابگاه دخترانه مریم کاشانی 


آقای دکتر محمد کاشانی


خراسان جنوبی


بیرجند


ماژان 


68


خوابگاه


خوابگاه پسرانه ایران زمین 


خانواده دکتر کرباسی زاده 


خراسان جنوبی


بیرجند


میریک 


70


خوابگاه


خوابگاه تیمور بایگان 


آقای خسرو بایگان 


خراسان جنوبی


بیرجند


مختاران 


75


خوابگاه


خوابگاه پسران عراقچی 


آقای مجتبی عراقچی 


خراسان جنوبی


بیرجند


علی آباد زارعین 


76


خوابگاه


خوابگاه دختران میر


آقای سید مصطفی میری


خراسان جنوبی


بیرجند


علی آباد زارعین 


78


خوابگاه


 خوابگاه دبیرستان عصمیه 


اقای مسعود لولاور


خراسان جنوبی


بیرجند


 


79


خوابگاه


خوابگاه لیلا و رویا همایونی 


اقای علی همایونی 


خراسان جنوبی


بیرجند


مود


86


خوابگاه


خوابگاه شبانه روزی دخترانه بهار( ملک کیانی )


دکتر محمدعلی ملک کیانی 


خراسان جنوبی


بیرجند


گل


109


شبانه روزی


شبانه روزی 


آقای حکمت صالحی 


خراسان جنوبی


بیرجند


خوسف


132


خوابگاه


خوابگاه دختران سرخس 


آقای حاج مصطفی طلاکوب 


خراسان جنوبی


سرخس 


 


136


خوابگاه


خوابگاه امید ایرانیان 


ایرانیان مقیم کانادا ( آقای هادیان )


خراسان جنوبی


قائن 


 


155


شبانه روزی


دبیرستان شبانه روزی سپاس 5


خانم مهین حصیبی 


خراسان جنوبی


بیرجند


شاخن


158


شبانه روزی


خوابگاه شبانه روزی دخترانه 


خانوادة آقای عباس علوی


خراسان جنوبی


سرایان 


 


160


خوابگاه


خوابگاه شبانه روزی پسرانه 


آقای حسن ماهوتچیان 


خراسان جنوبی


سرایان 


 


168


شبانه روزی


خوابگاه شبانه روزی پسرانه 


آقای حسن هادیان + آقای حامد رضوی 


خراسان جنوبی


قائن 


قومنجان 


173


خوابگاه


خوابگاه پسرانه نصرت 


آقای مجید قندهاری


خراسان جنوبی


قائن 


سده 


180


خوابگاه


توسعه خوابگاه آفریز


موسسه تعاون و رفاه امام صادق


خراسان جنوبی


قائن 


آفریز


185


شبانه روزی


مدرسه دخترانه - شبانه روزی حضرت معصومه 


خانم دکتر طاهره طلاکوب 


هرمزگان 


فین 


 


186


شبانه روزی


مدرسه راهنمائی پسرانه و شبانه روزی شهید مفتح 


آقای حامد رضوی 


هرمزگان 


جاسک 


 


206


شبانه روزی


مدرسه راهنمائی شبانه روزی گوهران 


شرکت مهندسی خرد 


هرمزگان 


بشاگرد 


 


261


خوابگاه


خوابگاه شبانه روزی   نسترن عطار گيلاني  


آقای حامد ناظم رضوي


هرمزگان 


فين


مارم


265


خوابگاه


خوابگاه شبانه روزی فریده امین الرعایا


آقای قدرت ا... امین الرعایا


هرمزگان 


فين


سياهو


266


خوابگاه


خوابگاه شبانه روزی دخترانه زنده یاد حاج محمد علی متحدان 


موسسه خيريه متحدان


هرمزگان 


بندرعباس ناحيه 1


قلعه قاضي


277


خوابگاه


ساخت آشپزخانه وتجهيز خوابگاه علامه امينی 


آقای علی نصرت راد


هرمزگان 


قائن 


دشت بياض


284


خوابگاه


خوابگاه شبانه روزي دخترانه شكوه


خانم زاويه


خراسان جنوبی


بيرجند


مهمويه 


288


خوابگاه


خوابگاه راهنمایی دخترانه


شرکت بازرسی بین المللی بخرد


خراسان رضوی


ميان جنگله نيشابور


گلبو


303


خوابگاه


 خوابگاه پسرانه دبیرستان نمونه خيامي 


آقای مهدی متحدان 


خراسان جنوبی


قائن 


 


309


خوابگاه


ديوارکشی و محوطه سازی خوابگاه افسانه دبيری


دكتر جواد كرباسي زاده 


خراسان جنوبی


بيرجند


مهمويه 


365


خوابگاه


خوابگاه متوسطه شبانه روزي


آقای کریم جعفرپیشه


هرمزگان 


بندرعباس-ناحيه 1


شهيدرجائي


367


خوابگاه


خوابگاه دل یار


بنده خدا


هرمزگان 


فين


سياهو


373


خوابگاه


خوابگاه شهید چمران 


جامعه ياوري


هرمزگان 


بندرعباس- ناحيه1


طالقاني


375


خوابگاه


خوابگاه امام حسين ( ع )


آقاي مهدي سياري


هرمزگان 


فين 


فين 


378


خوابگاه


خوابگاه نمونه رشد مريم 


خانم مريم متحدان


هرمزگان 


ناحيه يك بندرعباس


تخت


379


خوابگاه


خوابگاه حضرت زهرا ( ع ) 


خانم پري دهاقين


هرمزگان 


فين 


سياهو


401


خوابگاه


خوابگاه زنده ياد محمد علي متحدان


موسسه خيريه متحدان


هرمزگان 


بندر خمير


کروئیه


402


خوابگاه


خوابگاه آقاي مهدي متحدان


موسسه خيريه متحدان


هرمزگان 


بندر خمير


خمیر


408


خوابگاه


خوابگاه جلابي


جامعه ياوري


هرمزگان 


ناحيه يك بندرعباس


جلابي


418


خوابگاه


خوابگاه مدرسه شبانه روزی دخترانه سعیده پور شاه نظری


آقای کریم جعفرپیشه 


خراسان جنوبی


قائن 


زهان


477


خوابگاه


احداث خوابگاه مقطع راهنمائي 


 


خراسان جنوبی


كوهسرخ


ريوش


478


خوابگاه


احداث خوابگاه مقطع دبيرستان 


 


خراسان جنوبی


كوهسرخ


ريوش


558


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي حسين صلاحي هنگامه


خراسان جنوبی


قائن 


 


559


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي مهدي متحدان


خراسان جنوبی


قائن 


 


560


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي مهدي متحدان


خراسان جنوبی


قائن 


 


561


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم دكتر مژگان قاضي


خراسان جنوبی


قائن 


 


562


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم زهرا گوهربار


خراسان جنوبی


قائن 


 


563


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي كريم جعفر پيشه 


خراسان جنوبی


قائن 


 


564


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي حاج حسن واعظي


خراسان جنوبی


قائن 


 


565


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي حاج علي بهشتي


خراسان جنوبی


قائن 


 


566


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي حاج محمد حبيبي


خراسان جنوبی


قائن 


 


567


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي همايون مددي


خراسان جنوبی


قائن 


 


568


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم نادره حسام 


خراسان جنوبی


قائن 


 


569


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي منوچهر اصلانيان


خراسان جنوبی


قائن 


 


570


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم ايران سيفي


خراسان جنوبی


قائن 


 


571


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم ايران سيفي


خراسان جنوبی


قائن 


 


572


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم الناز اصلانيان


خراسان جنوبی


قائن 


 


573


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي قدرت ا... امين الرعايا


خراسان جنوبی


قائن 


 


574


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي هادي امين الرعايا


خراسان جنوبی


قائن 


 


575


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


خانم مريم رشيدي


خراسان جنوبی


قائن 


 


576


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي هاشمي نژاد


خراسان جنوبی


قائن 


 


577


شبانه روزی


مشارکت در ساخت یک اتاق از خوابگاه شبانه روزی


آقاي حسن ماهوتچيان


خراسان جنوبی


قائن 


 ©2004-2013 Yavari N.G.O. All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2013