خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید 

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 

 

یاوران گرامی
وظیفه خود می دانیم از شما یاوَران محترم که بی مزد و منت در جهت تَحَقق اهداف بزرگ و مقَدَس جامعه یاوری فرهنگی درخصوص اجرای " طرح افطار ۲۰ " گام برداشته اید، سپاسگزاری نماییم.

 

در چهارمین دوره این طرح با یاری شما بزرگواران توانستیم از هدف تعریف شده گذر کرده و تعداد 

🌼 " ۲۰۶۴۸ پکیج غذای گرم " 🌼

را بین خوابگاه های دانش آموزی مناطق محروم در ماه پر برکت رمضان توزیع کنیم.

 

گزارش های متعددی بصورت آماری و تصویری تقدیمتان شده است. در هفته آینده گزارش تکمیلی بصورت جدول تقدیم حضورتان خواهد شد.

تلاشتان پایدار، همتتان بلند، عمرتان مستدام و توفیقتان جاری و ساری باد.

 

 

                  با احترام 
روابط عمومی جامعه یاوری فرهنگی

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)