خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

دست های ما و شما در دست هم ...
حلقه‌های پر مهری است که بنای مهرورزی و همدلی را در دیار اوجان به آسمان می رساند.

بیایید به خودمان، قول دهیم به احترام زندگی مهربان بمانيم و یقین داشته باشیم که هر جا قلبی مهربان در حالِ تپیدن است بهشتی زیبا در حال روییدن است...

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)