خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

تو ای زیباترین خورشید زیبایم 

تو ای والاترین مهمان دنیایم
بدان آغوش من باز است
شروع کن ...
یک قدم با تو
تمام گام های مانده اش با من

 

دَر شکوفایی باوَرمان یاری شما نَهفته است، شوق انسان بودَن و خلق فرصَتی برای بَخشش.

🌱 بانک آینده
🌱 شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا
🌱 شرکت سفیر آبی آرام
🌱 شرکت رهیاب رایان فردا

ما معتَقدیم به لطف و مهربانی انسان هایی هَمچون شما می تَوانیم آرامِ نَجوای نگرانی دانش آموزان میهَنمان باشیم و به پاداش اعتماد شما به ستایش زندگی بشتابیم و خالق شادی شَویم.

 

بدینوسیله از تمام عزیزان، بویژه مدیران و همکاران محترم چهار شرکت نام برده، که با بذل محبت خود هدیه ای به مبلغ (حدودی) ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، زمینه رسیدن به اهداف کمپین "طرح افطار ۲۰" را فراهم نموده اند، با افتخار سپاسگزاریم.

 

اجر همت شما با خالق انسانیت باد.

 

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)