خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

نویسنده: ریچارد مینتزر
تالیف و ترجمه: رضا درمان - سودابه درمان

 

📚 برش کوچکی از کتاب:


اکثر سازمان های مردم نهاد ایراتی در تامین منابع مالی خود متکی بر حمایت های یک نفر، یا یک شرکت، یا یک گروه خاص هستند.
این در حالی است که پایداری منابع مختلف و متنوع، همینطور از طریق روش های متفاوت، از بطن مردم حاصل شود.
این کتاب علی رغم روش تنظیم مندرجات و تربیت مطالب آن، در حقیقت یک دستورالعمل نحوه برگزاری مراسم برای جمع آوری پول از مردم نیست و درواقع مجموعه ای است از ایده های متفاوت در هر بخش که امیدواریم بتواند ذهن شما را تحریک نموده و موجب خلاقیت و ابداع روش های جدید، سفارشی کردن روش های کتاب با توجه به امکانات و نیازهای سازمان خودتان و یا حتی بهبود روش های معمول و مورد استفاده در سازمانتان گردد.

قیمت: 300/000 ریال
جهت تهیه کتاب با واحد روابط عمومی در ارتباط باشید:

 021-26402606-11

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)