خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

اینجا تمام دیده‌ها در انتظار است
اینجا تسلی دادن دل افتخار است
اینجا اگر لنگر فکندی ناخدایی
اینجا اگر ساحل شدی بی انتهایی

استاد مجتبی کاشانی

 

بزرگترین تفاهم نامه برای ساخت یک باب مدرسه

به شماره طرح ۸۹۴ برای هنرستان ۱۵ کلاسه در شهر بیرجند

به ارزش تقریبی ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با یکی از یاوران پیشکسوت منعقد گردید.

 

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)