خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

در مجالی که برایم باقیست،،،
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم،،،

که در آن همواره اول صبح،،،
به زبانی ساده،،،
مهر تدریس کنند،،،
و بگویند خدا،،،
خالق زیبایی،،،
و سراینده عشق،،،
آفریننده ماست

افتتاح مدرسه ٦ كلاسه دكتر شيركوند
افتتاح مدرسه ٣ كلاسه الزهرا
افتتاح مدرسه زنده ياد سيد محمد ابتهي

استان سیستان و بلوچستان
اردیبهشت ۱۳۹۷

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)