خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

این جا باغ عاطفه است.
درختان احساس، شکوفه کرده اند.
بر گلبرگ های ایمان، شبنم محبت چکیده است.
پرنده های نیکوکاری، فضای باغ را از نغمه های توحیدی خود پر کرده اند و باغبان لبخندزنان فریاد می زند:
مژده!

مژده!
بهار نزدیک است.

 

اولین بسته لباس هاي تقديمي ياوران جامعه ياوري فرهنگي، آماده تحویل شد.

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)