خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

این جا باغ عاطفه است.
درختان احساس، شکوفه کرده اند.
بر گلبرگ های ایمان، شبنم محبت چکیده است.
پرنده های نیکوکاری، فضای باغ را از نغمه های توحیدی خود پر کرده اند و باغبان لبخندزنان فریاد می زند:
مژده!

مژده!
بهار نزدیک است.

 

اولین بسته لباس هاي تقديمي ياوران جامعه ياوري فرهنگي، آماده تحویل شد.

 

آخرین اخبار

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir