خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

ایده ها، کسب و کار را دگرگون می کنند. در گزیده مدیریت، ایده های ناب خواهید یافت.

 

اختصاص فضای تبلیغاتی یاوری در ماهنامه گزیده مدیریت

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)