خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

با سپاس از مدیریت محترم کتاب نامه فردا، سرکار خانم دکتر لطیفی، جهت فرصت خوبی که تقدیم جامعه یاوری فرهنگی داشتند.

 

فرازی از کتاب:

ده ها کتاب ارزشمند به قلم ده ها نویسنده نام دار به همت ده ها مترجم توانمند به رشته تحریر درآمده و به زیور طبع آراسته شد. سازمان فرهنگی فرا افتخار دارد که حاصل این تلاش بزرگ را در قالب کتاب نامه تقدیم مدیران و دانش پژوهان کشور کند.

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)