خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

با سپاس از مدیریت محترم کتاب نامه فردا، سرکار خانم دکتر لطیفی، جهت فرصت خوبی که تقدیم جامعه یاوری فرهنگی داشتند.

 

فرازی از کتاب:

ده ها کتاب ارزشمند به قلم ده ها نویسنده نام دار به همت ده ها مترجم توانمند به رشته تحریر درآمده و به زیور طبع آراسته شد. سازمان فرهنگی فرا افتخار دارد که حاصل این تلاش بزرگ را در قالب کتاب نامه تقدیم مدیران و دانش پژوهان کشور کند.

آخرین اخبار

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir