خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

حضور جناب آقای دکتر مهراله رخشانی‌مهر "رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور"

و جناب آقای مهندس علی شیرزاده "مدیرکل مشارکت های مردمی نوسازی کشور"

 

موضوع نشست: آشنایی با جامعه یاوری فرهنگی و اعضای هیئت مدیره و امنا یاوری

 

این نشست در بیست و یکم بهمن ماه 96 از ساعت 11 صبح با سخنرانی جناب آقای دکتر درمان در خصوص تاریخچه فعالیت های چندین ساله جامعه یاوری فرهنگی آغاز و اداره گردید.

 

 

تو مقصد اميدي 

تومظهر خلوصي                    

توطليعه سخاوتي

طلوع بي نهايتي                   

تونامي ماندگاري

هميشه جاوداني                  

تو مردي از خدايي

بانويي بي نشاني                 

هميشه افتخاري

شهرام مرادي نژاد

 

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)