خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

حضور جناب آقای دکتر مهراله رخشانی‌مهر "رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور"

و جناب آقای مهندس علی شیرزاده "مدیرکل مشارکت های مردمی نوسازی کشور"

 

موضوع نشست: آشنایی با جامعه یاوری فرهنگی و اعضای هیئت مدیره و امنا یاوری

 

این نشست در بیست و یکم بهمن ماه 96 از ساعت 11 صبح با سخنرانی جناب آقای دکتر درمان در خصوص تاریخچه فعالیت های چندین ساله جامعه یاوری فرهنگی آغاز و اداره گردید.

 

 

تو مقصد اميدي 

تومظهر خلوصي                    

توطليعه سخاوتي

طلوع بي نهايتي                   

تونامي ماندگاري

هميشه جاوداني                  

تو مردي از خدايي

بانويي بي نشاني                 

هميشه افتخاري

شهرام مرادي نژاد

 

آخرین اخبار

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir