خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

افتتاح مدرسه استثنایی اعتمادی، شهرستان خواف

یازدهم بهمن ماه 1396

 

 

فردا از آن بچه‌ها است، چون به رویاهایشان عشق می‌ورزند.

بدان به هرچه عشق بورزی به آن قدرت محقق شدن می‌دهی.

آخرین اخبار

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)