خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

افتتاح مدرسه استثنایی اعتمادی، شهرستان خواف

یازدهم بهمن ماه 1396

 

 

فردا از آن بچه‌ها است، چون به رویاهایشان عشق می‌ورزند.

بدان به هرچه عشق بورزی به آن قدرت محقق شدن می‌دهی.

آخرین اخبار

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir