خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

 

ناشر: نشر من
نویسنده برد کلیولند و مترجم: محمد علی قنادیان
موضوع: مراکز تماس، مدیریت کارمندان و کارکنان
تعداد صفحه: 424
تاریخ نشر: 1396/08/01
زبان کتاب: فارسی
معرفی کوتاه: این کتاب به اجمال اصولی را بیان می کند که می توانید با اطمینان از آنها استفاده فرمایید. این اصول گرایش های زود گذر نیستند، برای مثال سطح خدمات و نظریه صف، مفاهیم انتزاعی نیستند؛ بلکه واقعیت های مادی هستند که می توان آنها را فراگرفت. از بسیاری جهات، همه ما در ایجاد نسل بعدی خدمات، خدماتی که مشتریان ما انتظار خواهند داشت، سازمان های ما به آنها وابسته خواهند بود و اقتصاد ما به آنها نیاز خواهد داشت، پیشگام هستیم...
قیمت:  360000 ریال

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)