خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

    • خدمت بخش جداناپذیر از هر کسب و کاری است.

    • کسب و کاری که خدمات عرضه نمی کند اصلا کسب و کار نیست، معنای خدمت خشنود کردن مشتری است، وضعیت ما در جهان به راستی شگفت است.

ناشر: فرهنگ صبا
نویسنده استاد مجتبی کاشانی
موضوع: مجموعه پیام های پیرامون: عشق، کار و زندگی
تعداد صفحه: 160
تاریخ نشر: 1384/10/25
زبان کتاب: فارسی
معرفی کوتاه: هر یک از ما برای دیداری تازه می آید ... انشان بخاطر خدمت به بشریت، بخصوص انسان هایی که خوشبختی ما بسته به راحتی و شادی آنهاست، زندگی را تحمل می کند. هر روز بارها و بارها در می یابم که تا چه حد زندگی بیرونی و درونی من بر کار و تلاش همنوعانم استوار است و برای اینکه همان اندازه که گرفته ام بازپس دهم چه مایه سختی را باید بر خود هموار کنم. این احساس افسرده کننده که وام من از کار دیگران بسیار کلان است اغلب آرامش جانم را بر هم می زند ...
قیمت:  120000 ریال

 

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)