خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

    • این کتاب مجموعه ای است از آداب ، رسوم و سنت های مربوط  به عید نوروز از ایران باستان تا امروز. 

ناشر: دستان
نویسنده اصغر حیدری منفرد
موضوع: گفتاریب در خصوص چهارشنبه سوری، نوروز و سیزده بدر
تعداد صفحه: 120
تاریخ نشر: 1393
زبان کتاب: فارسی
معرفی کوتاه:

آیین های نو شدن سال ، زمان تحویل سال ، جشن سیزده به در  و  مجموعه ای از برخی  خرافات و رفتارها درباره نوروز در موضوعات تشکیل دهنده این کتاب می باشند...

نوروز تجدید خاطره بزرگی است؛ خاطره خویشاوندي انسان بـا طبیعت. هر سال، این فرزند فراموشکار که سرگرم کارهاي مصنوعی و ساخته هاي پیچیـده خـود، مادر خویش را از یاد می برَد، با یادآوري هاي وسوسه آمیز نوروز، به دامن وي باز می گـردد و بـا او، این بازگشت و تجدید دیدار را جشـن می گیرد. فرزنـد، در دامن مادر، خود را باز می یابد و مادر، در کنار فرزند، چهـره اش از شادي می شکفد، اشک شوق می بارد، فریادهاي شـادي می کشد، جـوان می شود، حیات دوباره می گیرد و با دیدار یوسف اش بینا و بیدار می شود.

 pdf جشن هستی

قیمت:  80000 ریال

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)