خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

    • مجموعه بیست مقاله متنوع و پربار از رُشحات قلم رقیق و دقیق یکی از چهره های فرهیخته.

ناشر: دستان
نویسنده دکتر عباس خالصی
موضوع: عرفانی، ادبی، علمی، اجتماعی، تاریخی
تعداد صفحه: 160
تاریخ نشر: 1394/10/25
زبان کتاب: فارسی
معرفی کوتاه:

پنج زمینه: عرفانی، ادبی، علمی، اجتماعی، تاریخی پرداخته است.

حضور و وجود ما در عرصه بی کران هستی همچون قطره ای است در گستره اقیانوسی یا حبابی ناچیز بر چهنه آن که ما را در این پدیداری نقشی نبوده و نیست. این موهبتی است که اراده حکیمانه آفرینش ارزانی ما داشته، آن هم با چند صباحی ماندگاری به نام زندگانی! در امتداد این حضور زمانی و مکانی کوتاه زندگانی، به ما پاره ای استعداد و امکانات بالقوه مثبت و مفید داده شده است مانند: عقل، اندیشه، تفکر، هوش، توانمندی های جسمی و روحی که خدا دادی است و در افراد مختلف متفاوت...

قیمت:  150000 ریال

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)