خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

    • یک دستورالعمل نحوه برگزاری مراسم برای جمع آوری پول از مردم نیست و درواقع مجموعه ای است از ایده های متفاوت.

 

ناشر: دستان
نویسنده ریچارد مینتزر
موضوع: گرد آوری وجوه
تعداد صفحه: 332
تاریخ نشر: 1397/03/09
زبان کتاب: فارسی
معرفی کوتاه: اکثر سازمان های مردم نهاد ایراتی در تامین منابع مالی خود متکی بر حمایت های یک نفر، یا یک شرکت، یا یک گروه خاص هستند.
این در حالی است که پایداری منابع مختلف و متنوع، همینطور از طریق روش های متفاوت، از بطن مردم حاصل شود.
این کتاب علی رغم روش تنظیم مندرجات و تربیت مطالب آن، در حقیقت یک دستورالعمل نحوه برگزاری مراسم برای جمع آوری پول از مردم نیست و درواقع مجموعه ای است از ایده های متفاوت در هر بخش که امیدواریم بتواند ذهن شما را تحریک نموده و موجب خلاقیت و ابداع روش های جدید، سفارشی کردن روش های کتاب با توجه به امکانات و نیازهای سازمان خودتان و یا حتی بهبود روش های معمول و مورد استفاده در سازمانتان گردد.
قیمت:  300000 ریال

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)