خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

یاور گرامی شما می‌توانید از طریق درگاه زیر با کلیه کارت‌های عضو شتاب، به تحصیل کودکان کم برخوردار و محروم یاری نمایید:

 

لطفا مبلغ مهر خود را به ریال وارد نمایید:
مبلغ
ریال

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)