خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

یاوران گرانقدر، ضمن تشکر از کمک‌های خیرخواهانه شما، خواهشمندیم از این پس کمک‌های نقدی خود را به حساب جدید جامعه یاوری فرهنگی در بانک خاورمیانه واریز فرمایید.

شماره حساب:100711040707072194

 

شبا: IR2407801007110407070772194

 

شماره کارت: 5859477010015510

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir