خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

یاوران گرانقدر

ضمن تشکر از کمک‌های خیرخواهانه شما، خواهشمندیم کمک‌های نقدی خود را از طریق حساب های جامعه یاوری فرهنگی واریز فرمایید.

 

 

اطلاعات حساب بانک آینده:

شماره حساب: 0202819676002

شماره شبا: IR720620000000202819676002

 

اطلاعات حساب بانک خاورمیانه:

شماره حساب: 100711040707072194

شماره شبا: IR2407801007110407070772194

شماره کارت: 5859477010015510

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)