خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

یاوران گرانقدر

ضمن تشکر از کمک‌های خیرخواهانه شما، خواهشمندیم کمک‌های نقدی خود را از طریق حساب های جامعه یاوری فرهنگی واریز فرمایید.

 

 

 hesab 292

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)