خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

دوره های مربوط به کارگاه های آموزشی با سه هدف زیر تشکیل می شود:

1. تفکر خلاق و هنر اندیشیدن با تاکید بر نقش موثر دانش‌آموزان

2. پرورش قدرت عزت نفس فردی و اجتماعی در کارگاه‌های پرورشی مدارس

3. برگزاری دوره اعتماد به نفس فردی و اجتماعی در محیط مدرسه و ایجاد باورهای تازه در آنان

 

بر این اساس جامعه یاوری فرهنگی تا کنون 20 کارگاه آموزشی با بالاترین استاندارد طرّاحی و اجرا را در 120 ساعت آموزش و در 4 استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ایلام و سیستان و بلوچستان برگزار کرده است که همۀ دوره های برگزار شده با ارزش آموزش ضمن خدمت دبیران، تعریف و اجرا شده اند. در طراحی و اجرای این کارگاهها، بهترین و روزآمد ترین منابع آموزشی و مراجع درسی هر دورۀ کلاسی،شناسایی،تعریف و گزارش شده است.

گفتنی است درصد رضایت افراد شرکت کننده بالاتر از 95% ارزیابی شده است که مستندات آن در نزد کارگروه تخصّصی آموزش و فرهنگ موجود است. جدول زیر به ارائه جزئیات بیشتر در مورد این کارگاهها می پردازد:

 

فهرست کارگاه های آموزشی اجرا شده به کوشایی کارگروه تخصّصی «آموزش و فرهنگ»

kargahsite

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir