خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

دوره های مربوط به کارگاه های آموزشی با سه هدف زیر تشکیل می شود:

1. تفکر خلاق و هنر اندیشیدن با تاکید بر نقش موثر دانش‌آموزان

2. پرورش قدرت عزت نفس فردی و اجتماعی در کارگاه‌های پرورشی مدارس

3. برگزاری دوره اعتماد به نفس فردی و اجتماعی در محیط مدرسه و ایجاد باورهای تازه در آنان

 

بر این اساس جامعه یاوری فرهنگی تا کنون 20 کارگاه آموزشی با بالاترین استاندارد طرّاحی و اجرا را در 120 ساعت آموزش و در 4 استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ایلام و سیستان و بلوچستان برگزار کرده است که همۀ دوره های برگزار شده با ارزش آموزش ضمن خدمت دبیران، تعریف و اجرا شده اند. در طراحی و اجرای این کارگاهها، بهترین و روزآمد ترین منابع آموزشی و مراجع درسی هر دورۀ کلاسی،شناسایی،تعریف و گزارش شده است.

گفتنی است درصد رضایت افراد شرکت کننده بالاتر از 95% ارزیابی شده است که مستندات آن در نزد کارگروه تخصّصی آموزش و فرهنگ موجود است. جدول زیر به ارائه جزئیات بیشتر در مورد این کارگاهها می پردازد:

 

فهرست کارگاه های آموزشی اجرا شده به کوشایی کارگروه تخصّصی «آموزش و فرهنگ»

kargahsite

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)