خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

ما باید به این اعتقاد برسیم که این خود ما هستیم که می توانیم به همه کمک کنیم و ایمان داشته باشیم که هر فعالیت و تلاش مثبت و خیر خواهانه ای خواسته و یا ناخواسته به جامعه و خود ما برمی گردد. حامیان یکی از بزرگترین سرمایه‌های ما هستند که با همکاری و حمایت های خود به یاوری، یاری‌رسان دانش آموزان کم برخوردار ایران عزیزمان هستند.

 

 " برای محقق کردن آرزوهای کودکان مان در مناطق محروم، به ما بپیوندید "

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)