خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

جامعه یاوَری فرهنگی با هدف ایجاد بستر فرهنگی و مبارزه با جهل اقدام به ساخت فضاهای آموزشی از سال 1362 در نقاط محروم کشور بنیان گذاشته شد و بعنوان پلی بین خیّرین و گیرندگان خیر قرار گرفت.

جامعه یاوری فرهنگی دارای مقام مشورتی در سطح وزارت آموزش و پرورش کشور در حوزه سازمان مردم نهاد معاونت های آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی و سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی می باشد و تفاهم نامه های همکاری مستقلی با ادارات کل آموزش و پرورش استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایلام و ... در حوزه های آموزشی، پرورشی، پژوهشی و مهارتی به امضا رسانده است.

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)